dokument sprzedaży

Dokumentacja sprzedaży detalicznej w VAT 2020 – NIP na paragonie, faktura do paragonu, kasy fiskalne

Podatnicy dokonujący sprzedaży dla osób fizycznych (tzw. konsumentów) co do zasady ewidencjonują tę sprzedaż dla celów podatkowych za pomocą kas fiskalnych. Nierzadko jednak zdarzają się sytuacje, w których zakupu w …

Dokumentacja sprzedaży detalicznej w VAT 2020 – NIP na paragonie, faktura do paragonu, kasy fiskalne Więcej...