kasa fiskalna17

Zwolnienie z kasy fiskalnej na podstawie nowych kodów CN i PKWiU 2015

Projekt rozporządzenia w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących dostosowuje dotychczas używaną klasyfikację wyrobów i usług (PKWiU) do nowej unijnej Nomenklatury scalonej (CN) w zakresie towarów oraz Polskiej Klasyfikacji …

Zwolnienie z kasy fiskalnej na podstawie nowych kodów CN i PKWiU 2015 Więcej...