amortyzacja samochodu

Zamortyzowany samochód a jego ponowne wprowadzenie do ewidencji

Podatnicy chętnie wykorzystują w prowadzonej działalności gospodarczej swoje prywatne samochody. Często wprowadzają samochody jako środki trwałe firmy i dokonują odpisów amortyzacyjnych. Gdy pojazd przestaje służyć celom prowadzonej działalności, a przedsiębiorca będzie …

Zamortyzowany samochód a jego ponowne wprowadzenie do ewidencji Więcej...