dane1

Jednolity plik kontrolny – publikacja skorygowanej wersji struktury JPK_EWP(2)

Na stronie Krajowa Administracja Skarbowa/Struktury JPK opublikowano skorygowaną wersję JPK_EWP(2)_v1-1, czyli struktury logicznej postaci elektronicznej ksiąg podatkowych i dowodów księgowych. Dotyczy ona jednolitego pliku kontrolnego (JPK) dla ewidencji przychodów, która obowiązuje od …

Jednolity plik kontrolny – publikacja skorygowanej wersji struktury JPK_EWP(2) Więcej...