świadczenia postojowe

Świadczenie postojowe dla przedsiębiorców i zatrudnionych na umowy cywilnoprawne

Tarcza antykryzysowa przewiduje pomoc dla samozatrudnionych. Zgodnie z jej zapisami w związku z przestojem spowodowanym epidemią koronawirusa samozatrudnieni mogą liczyć na świadczenie postojowe. Zapomoga ta wypłacana będzie przez ZUS. Czy …

Świadczenie postojowe dla przedsiębiorców i zatrudnionych na umowy cywilnoprawne Więcej...