pieniądze9

Minimalne wynagrodzenie za pracę oraz minimalna stawka godzinowa od stycznia 2022 r.

Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz minimalnej stawki godzinowej w 2022 r., przedłożone przez ministra rodziny i polityki społecznej. Rząd ustalił wysokość minimalnego wynagrodzenia …

Minimalne wynagrodzenie za pracę oraz minimalna stawka godzinowa od stycznia 2022 r. Więcej...

Potrącenia z wynagrodzenia w Tarczy Antykryzysowej 3.0 – podwyższenie kwoty wolnej od potrąceń

Potrącenia z wynagrodzenia ulegają zmianom. Tarcza Antykryzysowa 3.0 wprowadza podwyższenie kwoty wolnej od potrąceń o 25% na każdego członka rodziny w przypadku, gdy pracownikowi zostało obniżone wynagrodzenie lub członek rodziny …

Potrącenia z wynagrodzenia w Tarczy Antykryzysowej 3.0 – podwyższenie kwoty wolnej od potrąceń Więcej...