W rządzie prowadzone są intensywne prace nad nową formą wsparcia, tym razem dedykowaną zleceniobiorcom (na umowie zlecenie, dzieło, umowie agencyjnej) oraz osobom samozatrudnionym. Postojowe ma być comiesięcznym dodatkiem do pensji w kwocie 2000 zł.

Minister Gowin rozbudził nadzieje na kolejne formy wsparcia. Tym razem pomoc będzie dedykowana zleceniobiorcom oraz osobom samozatrudnionym. Podczas rozmowy z PAP Minister Gowin zdradził, że ,,Intensywnie pracujemy nad rozporządzeniem, które pozwoli dofinansować wynagrodzenia pracowników branż dotkniętych nowymi obostrzeniami w wysokości ok. 2000 zł”.

2000 zł postojowego również dla samozatrudnionych

Jak się okazuje nowa pomoc ma zostać skierowana również dla osób samozatrudnionych oraz mikrofirm. Jak donosi PAP – postojowe ma zostać przedłużone. ,,To jest instrument ważny zwłaszcza dla mikrofirm – miesięcznie oznacza to zasilenie budżetu takiej firmy o kwotę ok. 2 tys. zł” – podkreślił Minister Gowin  trakcie rozmowy z PAP.

Nowa pomoc tylko dla branż objętych restrykcjami

Choć szczegóły pomocy nie są jeszcze znane (nie pojawił się projekt nowego rozporządzenia), to wiadomym jest, że nie wszyscy przedsiębiorcy i pracownicy skorzystają z dodatku w kwocie 2000 zł. Pomoc ta ma być bowiem ściśle powiązana z ostatnio wprowadzanymi w kraju restrykcjami. Skorzystają z niej bowiem wyłącznie przedsiębiorcy i pracownicy z branży gastronomicznej, handlowej (w tym. min. meblarskiej), hotelarskiej, eventowej, fitness, czy kulturowej.

2000 zł postojowego już niebawem

Jak zdradził minister Gowin – przedsiębiorcy nie będą musieli długo czekać na pomoc od państwa. Wszystkie nowe formy pomocy będą obowiązywały z mocą wsteczną, od dnia wprowadzenia nowych obostrzeń. Pozwoli to na przekazanie pomocy osobom wymagającym aktualnie najpilniejszego wsparcia.

Źródło: pit.pl