Popełniać błędy jest rzeczą ludzką. Wiedzą o tym również ustawodawcy, którzy przygotowali dla podatników możliwości skorygowania błędnie wystawionych dokumentów sprzedażowych oraz deklaracji, bez konieczności ponoszenia negatywnych konsekwencji. Możliwość taka istnieje również w przypadku ewidencjonowania sprzedaży na kasie fiskalnej. Jak przeprowadzić anulowanie paragonu zawierającego błąd?

Paragon fiskalny – jakie błędy?

Przy sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych konieczne jest ewidencjonowanie każdej transakcji na kasie rejestrującej i wystawianie do niej paragonu fiskalnego. Przychody ujmuje się w KPiR na podstawie raportów okresowych – dobowych lub miesięcznych.

Wyjątek stanowi sprzedaż korzystająca ze zwolnienia z ewidencji sprzedaży na kasie fiskalnej przedmiotowego lub podmiotowego. W takim wypadku konieczne jest prowadzenie ewidencji sprzedaży bezrachunkowej, która stanowi podstawę ujęcia przychodu w KPiR.

Błędy przy wystawianiu paragonów fiskalnych dotyczą najczęściej:

  • stawek podatku od towarów i usług,
  • daty ewidencji,
  • kwoty sprzedaży,
  • liczby towarów lub usług.

W przypadku ewidencjonowania sprzedaży na kasie fiskalnej najbardziej kłopotliwe i uciążliwe jest to, że transakcji zapisanej na kasie nie da się wycofać ani poprawić przy pomocy funkcji dostępnych w wykorzystywanym urządzeniu.

Anulowanie paragonu z błędem

Podatnicy ewidencjonujący sprzedaż przy pomocy kasy fiskalnej zobowiązani są prowadzić dwie ewidencje – ewidencję zwrotów i reklamacji oraz ewidencję oczywistych pomyłek. Przepisy nie określają, jak powinny one wyglądać, wskazują natomiast dane, jakie powinny się w nich znaleźć. Obie służą do korygowania sprzedaży ujętej w pamięci urządzenia rejestrującego, jednak druga z nich znajdzie zastosowanie w przypadku ww. błędów.

Aby możliwe było anulowanie paragonu konieczne jest dokonanie odpowiedniego wpisu do ewidencji pomyłek, który obejmuje:

  • wartość brutto i podatek od błędnie zewidencjonowanej sprzedaży,
  • krótki opis przyczyny i okoliczności błędu wraz z oryginałem paragonu.

Co więcej, do ewidencji, należy dołączyć oryginał anulowanego paragonu, a uprzednio błędnie ujętą sprzedaż należy ponownie (poprawnie) nabić na kasę fiskalną.

Tak prowadzona ewidencja staje się podstawą do ujęcia korekty sprzedaży w KPiR. W jaki sposób należy tego dokonać?

Anulowanie paragonu – ewidencja w KPiR

1. Ujęcie całego przychodu wykazanego na łącznym raporcie okresowym (miesięcznym lub dobowym), wraz z błędnie zewidencjonowaną sprzedażą – kol. 7 KPiR.

2. Wpisanie kwoty z błędnie wystawionego paragonu poprzedzonej znakiem “minus” lub oznaczonej kolorem czerwonym – kol. 7 KPiR. W kol. 3 (numer dowodu) należy wpisać np. “EP miesiąc/rok”, a w kol. 6 (opis zdarzenia gospodarczego) – np. “Korekta sprzedaży na kasie fiskalnej miesiąc/rok”

Anulowanie paragonu – przykład

Pani Maria prowadzi bar mleczny i ewidencjonuje sprzedaż na kasie fiskalnej. 25 października 2020 roku przez przypadek nabiła sprzedaż kawy na kwotę 700 zł (zamiast 7 zł) i wydrukowała paragon do tej transakcji. Po stwierdzeniu pomyłki ponownie nabiła daną sprzedaż na kasę, tym razem poprawnie i wydrukowała nowy paragon dla klienta. W jaki sposób powinna anulować paragon z błędem?

W pierwszej kolejności powinna dokonać właściwego wpisu do ewidencji oczywistych pomyłek.

EWIDENCJA OCZYWISTYCH POMYŁEK ZA ROK 2020

DO KASY O NUMERZE EWIDENCYJNYM Kasa 1234

                                                                                                                     Miesiąc październik 2020

…………………………………….

          (pieczęć firmowa)

Lp.Data wystawienia paragonu z pomyłkąWartość sprzedaży bruttoWartość podatku należnego  Numer paragonu*Opis przyczyny błęduPodpis sprzedawcy    
1.    25.10.2020    700,00 zł130,89 zł    DDD121212    Błąd w czasie wprowadzania kwoty sprzedaży   
 RAZEM:700,00 zł130,89 zł   

Pod prowadzoną ewidencję pani Marysia podpięła oryginał anulowanego paragonu.

Na koniec miesiąca przedsiębiorca dokonuje wpisu do KPiR na podstawie miesięcznego raportu okresowego. Przez wzgląd na fakt, że w październiku opisana pomyłka była jedynym błędem w ewidencji sprzedaży na kasie, ujęcie tego zdarzenia w KPiR będzie wyglądało następująco:

DataNr dowoduOpis zdarzenia gospodarczegoSprzedaż towarów i usługPozostałe przychodyRazem przychód
236789
2020-10-31  ŁRO 10/2020    Sprzedaż towarów lub usług    15 785,00    0,0015 785,00    
2020-10-31  EP 10/2020    Korekta sprzedaży na kasie fiskalnej 10/2020    -569,11    0,00-569,11    

Anulowanie paragonu a nowy JPK_V7

Czynni podatnicy VAT, którzy sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej ewidencjonują na kasie fiskalnej, zobowiązani są do oznaczania, raportu fiskalnego w nowym pliku JPK_V7 symbolem RO. Symbol ten, przeznaczony jest dla dokumentów zbiorczych wewnętrznych zawierających informacje o sprzedaży z kas rejestrujących.

W takim przypadku, anulowanie paragonu w nowej strukturze pliku JPK_V7 w części ewidencyjnej również musi zostać oznaczone symbolem RO. 

 Źródło: poradnikprzedsiebiorcy.pl