Krajowy Węzeł Identyfikacji Krajowej pozwala na użycie jednego loginu i jednego hasła do wielu cyfrowych usług publicznych. Instytucje publiczne i jednostki chcąc korzystać z KWIK muszą posiadać odpowiednie certyfikaty, które będą zgodne z wytycznymi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Krajowy Węzeł Identyfikacji Elektronicznej

Krajowy Węzeł Identyfikacji Elektronicznej( KWIE) – został uruchomiony w 2018 r., a od styczna 2022 r. muszą go mieć uruchomionego wszystkie podmioty administracji publicznej. KWIE umożliwia korzystanie z e-usług publicznych z wykorzystaniem jednego loginu i jednego hasła. Krajowy Węzeł jest bezpieczną platformą do załatwiania wszystkich spraw urzędowych drogą elektroniczną.

Aktualnie KWIE jest połączony z systemami usługowymi, tj.: ePUAP, PUE ZUS, Internetowe Konto Pacjenta, CEIDG, Emp@tia i wiele innych.

Jednostki samorządu terytorialnego, urzędy centralne, instytucje rządowe przystępują do KWIE, gdyż mają dostęp do eUrząd. Z Krajowego Węzła zaczynają korzystać banki, spółdzielnie czy nawet geodeci.

Certyfikaty umożliwiają realizację usług zaufania publicznego na potrzeby integracji systemów informatycznych z Krajowym Węzłem Tożsamości Elektronicznej.

Zestaw obejmuje certyfikaty:

 • do deszyfracji asercji
 • do podpisywania żądań.

Specyfikacja certyfikatów:

 • algorytm podpisu RSA-SHA256
 • krzywa eliptyczna: NIST Curve P-256;
 • długość klucza prywatnego: 256 bit;
 • zgodność ze standardem X.509 v.3 (RFC5280);
 • zabezpieczony funkcją skrótu SHA-2
 • wysoki poziom zaufania gwarantujący jednoznaczną identyfikację użytkownika/właściciela, na którego wystawiono certyfikat;
 • rozszerzenie Key Agreement dla certyfikatu do deszyfracji;
 • rozszerzenie Digital Signature dla certyfikatu do podpisywania żądań;
 • OCSP dla certyfikatu do deszyfracji i podpisu;
 • CRL dla certyfikatu do deszyfracji i podpisu.

Certyfikaty mogą zostać wygenerowane i dostarczone na dwa sposoby:

 • CSR generowany i dostarczany przez Klienta – wysłany do EuroCert CSR musi zostać podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym pełnomocnika reprezentującego dany podmiot,
 • Zestaw (certyfikat + para kluczy) – EuroCert generuje zarówno parę kluczy jak i certyfikat, które są dostarczane do Klienta w bezpieczny, zaszyfrowany sposób. 

Podsumowując, każdy podmiot publiczny, który świadczy e-usługi dla obywateli jest zobligowany do zintegrowania swoich systemów z Krajowym Węzłem.

Pakiet certyfikatów1, które są niezbędne do przeprowadzenia integracji z KWIE można uzyskać w:

KS Marcin Lipiński

ul. Poznańska 28

18-400 Łomża

tel. 86 306-70-70

Oddział Ostrołęka

ul. Targowa 8A

047-410 Ostrołęka

tel. 532-324-940

 1. Generacja certyfikatów i przesłanie do klienta (realizacja 3-5 dni roboczych).