Sprzedaż zarejestrowaną na kasie fiskalnej ujmuję w KPiR za pomocą raportów dobowych. Wystawiłam paragon fiskalny dnia 31 października 2021 roku, jednak nie wykonałam raportu dobowego. Co w takim przypadku powinnam zrobić? W jaki sposób zewidencjonować sprzedaż mimo, że wystąpił brak wydrukowanego raportu dobowego?

Alicja, Widów

Raport dobowy jak sama nazwa wskazuje powinien być wykonywany codziennie, jednak w przypadku braku sprzedaży w danym dniu takiego raport drukować nie trzeba. Przepisy stanowią, że raport dobowy powinien zostać wydrukowany po zakończeniu sprzedaży w danym dniu, jednak nie później niż przed rozpoczęciem sprzedaży w dniu następnym, jak wynika z § 6 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie kas rejestrujących.

Jeśli w następnym dniu po tym, w którym nie wykonano raportu dobowego, nie było jeszcze sprzedaży, należy wykonać raport dobowy. Po zakończeniu dnia – jeśli wystąpiła sprzedaż – należy wykonać kolejny raport dobowy. W tej sytuacji będą dwa raporty dobowe z tą samą datą, ale z innym numerem.

“Spóźniony” raport dobowy należy uwzględnić w rozliczeniu za październiku, mimo listopadowej daty jego wydruku. Fakt, że raport dobowy będzie miał datę z innego dnia, nie ma znaczenia. Istotne jest natomiast, aby obrót z tej sprzedaży uwzględniony został w ewidencji sprzedaży za okres rozliczeniowy, w którym miała miejsce faktyczna sprzedaż (tj. powstał od niej obowiązek podatkowy w VAT).

Czytaj więcej na: https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-brak-wydrukowanego-raportu-dobowego-co-zrobic