Do końca sierpnia, osoby które straciły pracę w czasie pandemii mogą składać wnioski o przyznanie dodatku solidarnościowego. Jak poinformowało Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, do tej pory wypłacono ponad 185 tys. takich świadczeń. Z tego tytułu wypłacono blisko 246 mln złotych.

Dodatek solidarnościowy

Przepisy o dodatku solidarnościowym weszły w życie z inicjatywy Prezydenta Andrzeja Dudy. Dodatek przysługuje od 1 czerwca 2020 r., przez trzy miesiące, w wysokości 1400 zł tym osobom, z którymi pracodawcy rozwiązali umowy o pracę po 15 marca tego roku lub gdy umowy o pracę na czas określony wygasły po tym terminie.

Do tej pory wypłaconych zostało ponad 185 tys. świadczeń na łączna kwotę blisko 246 mln zł. Najwięcej w województwie śląskim (27,3 tys. świadczeń na kwotę 36,4 mln zł) i mazowieckim (25,3 tys. świadczeń na kwotę 33,8 mln zł).

Wniosek do końca sierpnia

Wniosek o dodatek solidarnościowy można złożyć do 31 sierpnia 2020 roku. Należy pamiętać, że świadczenie zostanie przyznane najwcześniej za miesiąc, w którym został złożony wniosek. To oznacza, że składając wniosek w sierpniu będzie można otrzymać wsparcie właśnie za ten miesiąc.

Aby otrzymać dodatek solidarnościowy należy złożyć odpowiedni wniosek elektronicznie przez portal Platformy Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS).

Osoby pobierające dodatek solidarnościowy podlegają ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowemu oraz ubezpieczeniu zdrowotnemu. Płatnikiem składek na te ubezpieczenia jest ZUS.

Aby otrzymać dodatek solidarnościowy musisz złożyć do ZUS wniosek na formularzu EDS. Termin składania wniosków upływa 31 sierpnia 2020 r.  Wniosek można złożyć wyłącznie elektronicznie przez portal Platforma Usług Elektronicznych ZUS (wniosek EDS). Dokument musi być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym, podpisem osobistym (e-dowód) lub profilem PUE.

Źródło: ksiegowosc.infor.pl