Dodatkowy zasiłek opiekuńczy zostaje przedłużony na następny tydzień. Najprawdopodobniej do 3 maja 2020 r. W przyszłym tygodniu można spodziewać się informacji na temat ewentualnego wprowadzenia form opieki w placówkach takich jak: szkoły, przedszkola i żłobki.

[AKTUALIZACJA]
W Dzienniku Ustaw 25 kwietnia 2020 r. zostało ogłoszone rozporządzenie Rady Ministrów, które przedłuża okres pobierania przez rodziców dodatkowego zasiłku opiekuńczego na okres zamknięcia placówek w związku z koronawirusem, nie dłużej jednak niż do 3 maja 2020 r.
W przyszłym tygodniu rząd ma przedstawić sposób umożliwienia opieki nad dziećmi w wieku przedszkolnym i klas 1-3. Dla rodziców, którzy nie będą mogli z tego skorzystać premier zapowiada przedłużenie zasiłku.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy – kiedy przysługuje?

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje w sytuacji zamknięcia z powodu epidemii koronawirusa (COVID-19) szkół, przedszkoli, żłobków, klubów dziecięcych czy innych placówek, do których uczęszczają dzieci. Dodano również możliwość pobierania zasiłku przez rodziców korzystających z pomocy niani czy opiekuna dziennego. Jest to sytuacja, kiedy rodzice nie mogą wykonywać swoich obowiązków pracowniczych ze względu na konieczność sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem lub dziećmi.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje jednemu z rodziców dziecka do ukończenia 8 roku życia bądź, jeśli jest to dziecko niepełnosprawne, do ukończenia 18 roku życia.

Nowy rodzaj zasiłku wypłaca ZUS na wniosek osoby zainteresowanej. Wniosek ten ma formę oświadczenia o tytule: “Oświadczenie o sprawowaniu opieki nad dzieckiem w związku z zamknięciem z powodu COVID-19 placówki, do której uczęszcza dziecko albo niemożności sprawowania opieki przez nianię lub dziennego opiekuna”. Aktualny wzór oświadczenia można pobrać tutaj >>> Nowe oświadczenie do zasiłku opiekuńczego z powodu koronawirusa (zamknięcie placówki, niania, opiekun dzienny)

Do kiedy można pobierać dodatkowy zasiłek opiekuńczy?

Na początku specustawa wprowadziła 14-dniowy okres, za który przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy – od 12 do 25 marca. Następnie dwa razy wydłużono go – do 8 kwietnia i kolejno do 26 kwietnia. 26 kwietnia przypada w najbliższą niedzielę. Rodzicom zależy więc na uzyskaniu informacji, co czeka ich od poniedziałku 27 kwietnia. Dziś wieczorem (piątek 24 kwietnia) Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej podało informację na Twitterze, że dodatkowy zasiłek opiekuńczy zostaje przedłużony na najbliższy tydzień. Nie wskazano dokładnej daty, ale najprawdopodobniej będzie to 3 maja. W przyszłym tygodniu można również spodziewać się podania do publicznej wiadomości decyzji w sprawie ewentualnego wprowadzenia form opieki w placówkach takich jak: szkoły, przedszkola i żłobki.

Warto podkreślić, że liczba dni dodatkowego zasiłku opiekuńczego nie pomniejsza puli 60 dni zasiłku opiekuńczego przysługującego rodzicom w każdym roku kalendarzowym.

Źródło: infor.pl