Sejm uchwalił nowelizację ustawy wprowadzającą estoński CIT dla firm. Chodzi o ustawę o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw.

Estoński CIT dla firm

Posłowie w głosowaniu odrzucili poprawkę, która umożliwiłaby skorzystanie z estońskiego CIT spółdzielniom. Poprawkę tę zgłosił klub parlamentarny Lewicy.

Nie oznacza to jednak, że rząd, który jest projektodawcą ustawy, rezygnuje z umożliwienia spółdzielniom skorzystania z tej formy opodatkowania w przyszłości.

Wiceminister finansów Jan Sarnowski mówił we wtorek w Sejmie, że resort finansów chce przeprowadzić z reprezentantami spółdzielni konsultacje i planuje że ta forma opodatkowania będzie im umożliwiona od początku 2022 roku.

“Dostosowanie przepisów CIT do specyfiki działania spółdzielni wymaga bardzo konkretnego i długiego dialogu z tą branżą. (…) Jest naszym mocnym przekonaniem, że spółdzielnie zostaną objęte estońskim CIT-em od 1 stycznia roku 2022. (…) Jest to zbyt skomplikowana materia, żeby ją zrealizować i zamknąć tylko na etapie poprawki poselskiej” – mówił we wtorek w Sejmie Sarnowski.

Z estońskiego CIT będzie mogło skorzystać 200 tys. firm

Wiceminister tłumaczył też wtedy, że proponowane przez Ministerstwo Finansów rozwiązanie jest wzorowane jeden do jednego na estońskim, a firmy, które z niego skorzystają, zamiast 278 stron regulacji CIT będą używały tylko 20 stron. “To maksymalnie uproszczone rozwiązanie, które pozwoli, żeby roczny czas rozliczenia CIT-u trwał nie 59 godzin, jak jest teraz, tylko 5 godzin” – mówił.

Według niego, przy niewielkich zmianach w strukturze zatrudnienia i organizacyjnych, ze zmian będzie mogło skorzystać 200 tys. firm, czyli ponad 90 proc. aktywnie działających “citowców”. Wiceminister poinformował, że system będzie otwarty także na działalność usługową.

Istotą estońskiego CIT jest przesunięcie czasu poboru podatku na moment wypłaty zysków z przedsiębiorstwa. Przedsiębiorca będzie mógł wybrać, czy chce skorzystać z nowego rodzaju opodatkowania, czy woli rozliczać się na starych zasadach. Zgodnie z ustawą, z opodatkowania na nowych zasadach będzie mogła skorzystać spółka kapitałowa – z o.o. lub akcyjna, w której udziałowcami są wyłączenie osoby fizyczne.

Według szacunków resortu finansów koszt wdrożenia tego rozwiązania dla budżetu wyniesie około 5,6 mld zł w roku 2021.

Źródło: PAP

autor: Łukasz Pawłowski