Jeśli pracujesz jako kierowca w Niemczech, to możesz często zastanawiać się, dlaczego inni uzyskują zwrot podatku, a w Twoim rozliczeniu rocznym wychodzi niedopłata podatku? Musisz wiedzieć, że rozliczenie podatkowe kierowcy jest skomplikowane i aby otrzymać zwrot podatku, musimy załączyć wiele potrzebnych dodatkowych dokumentów. Jak powinniśmy złożyć deklarację podatkową, by uzyskać możliwie najwyższy zwrot podatku? Zapraszam do naszego artykułu.

Kierowca z mieszkaniem i bez

Na początek zacznę od tego, że wyróżniamy dwie grupy kierowców. Pierwsza z nich to kierowcy bez stałego miejsca zamieszkania na terenie Niemiec. Tacy pracownicy, po przebytej trasie, najczęściej nocują w kabinach swoich tirów lub wracają do domu w Polsce. Należy pamiętać, że w takim przypadku nie ma możliwości uzyskania wyższego zwrotu podatku z tytułu ulgi prowadzenia podwójnego gospodarstwa domowego. Przypominamy, że jest to ulga dedykowana osobom posiadającym miejsce zamieszkania w Polsce i w Niemczech (wynajmowany pokój lub mieszkanie). Nie oznacza to jednak, że kierowcom bez stałego miejsca zamieszkania na terenie pracy, nie przysługują żadne ulgi. Dzięki takim dokumentom, jak rachunki za paliwo czy kopia dowodu rejestracyjnego, można dokonać odliczenia związanego z przejazdami z Niemiec do Polski. Podczas przygotowywania rocznej deklaracji podatkowej, dużą wartość mają także karty pojazdu oraz tzw. tygodniówki, na podstawie których można doliczyć dodatkową dietę.

Drugą grupą kierowców są pracownicy, którzy po pracy wracają do mieszkania na terenie Niemiec. Jeżeli centrum ich interesów życiowych znajduje się w Polsce, wówczas przysługuje im odliczenie z tytułu wydatków poniesionych na wynajem mieszkania w Niemczech, czyli oznacza to, że można doliczyć ulgę na prowadzenie podwójnego gospodarstwa domowego. W przypadku, gdy kierowca codziennie dojeżdża do tego samego miejsca pracy, można doliczyć dodatkową ulgę za przejazdy z miejsca zamieszkania na terenie Niemiec, do pracy.

Nieopodatkowane dodatki

Kolejnym istotnym czynnikiem wpływającym na wynik rocznego rozliczenia są diety przyznawane przez pracodawcę, a w szczególności dopłaty do przejazdów oraz zapewnienie noclegów podczas trasy.  Informację dotyczącą diet można odnaleźć na niemieckiej karcie podatkowej Lohnsteuerbescheinigung w pozycjach numer 17 i 18, które oznaczają środki wypłacone na dojazdy z miejsca zamieszkania do miejsca pracy. Dodatki te nie są opodatkowane, dlatego w rozliczeniu rocznym konieczne jest dołączenie dokumentów, które uzasadnią pobierane diety. Jeśli podatnik ich nie załączy, niemiecki urząd skarbowy może uznać, że powinny one zostać opodatkowane, a to w rezultacie najczęściej prowadzi do znacznej niedopłaty podatku.

Nie zapomnij o rachunkach

W celu zwiększenia kwoty zwrotu podatku o kilkaset euro lub uniknięcia niedopłaty, warto kompletować zaświadczenia i potwierdzenia od pracodawcy oraz wszelkie rachunki. Będą one mogły zostać przedłożone w niemieckim urzędzie skarbowym (Finanzamt) jako dowód na naliczone ulgi podatkowe. Do przykładowych dokumentów zaliczamy rachunki z miejsc noclegowych (z hoteli lub pensjonatów, w których zatrzymał się kierowca) lub zaświadczenia od pracodawcy o kosztach, jakie poniósł z tego tytułu, umowy najmu mieszkania w Niemczech, rachunki związane z wyżywieniem i dojazdami.

Przy składaniu deklaracji rocznej należy pamiętać, by uwzględnić wszelkie informacje na temat poniesionych kosztów, które można odliczyć. Są to:

 • Koszty przejazdów (Fahrkosten) – są doliczane wtedy, gdy pracownik dojeżdżał do miejsca pracy (zazwyczaj ładunku lub rozładunku).  Za każdy kilometr trasy odlicza się 0,30 €. Aby ulga została uwzględniona, do deklaracji podatkowej należy dołączyć dokument z ilością kilometrów, przejazdów i adresami (zazwyczaj można go pozyskać u pracodawcy).
 • Diety na podróże służbowe (Verpflegungsmehraufwendungen) – do kosztów podróży służbowych można doliczyć wydatki na posiłki. Kwoty te są ustalane według czasu nieobecności w domu. Naliczane są po przekroczeniu 8 godzin pobytu poza miejscem zamieszkania. Jeśli kierowca pracował przez cały dzień lub nawet dobę, może otrzymać 24 euro diety. W przypadku krótszej nieobecności przysługuje mu 12 euro. Jeśli podróże służbowe odbywały się poza granicami Niemiec, stawki będą inne, w zależności od kraju. Aby udowodnić prawo do naliczenia diet, należy skontaktować się z pracodawcą i uzyskać dokument potwierdzający odbyte podróże służbowe. Taki dokument powinien zawierać daty podróży, adresy, informacje czy pracodawca zapewnił samochód oraz pieczątkę przedsiębiorstwa. Dzięki załączeniu takiego zaświadczenia, zwrot podatku będzie wyższy.
 • Koszty noclegów (Übernachtungskosten) – jeśli chcemy uzyskać jeszcze wyższy zwrot podatku, możemy w deklaracji podatkowej uwzględnić koszty zakwaterowania. W tym celu należy dołączyć rachunki z hoteli lub pensjonatów, w których kierowca się zatrzymywał lub zaświadczenia od pracodawcy o kosztach, jakie zostały poniesione z tego tytułu. Jeśli znamy dokładną liczbę noclegów, można zastosować stawkę ryczałtową w wysokości 20 euro za nocleg.
 • Inne koszty podróży (Sonstige Reisenebenkosten) – podczas wykonywania pracy poza miejscem zamieszkania, pracownik lub pracodawca może ponosić jeszcze inne koszty. Po przedstawieniu odpowiednich rachunków lub zaświadczeń, w deklaracji rocznej można uwzględnić też:
  – opłaty za miejsca parkingowe,
  – służbowe połączenia telefoniczne,
  – opłaty za przechowywanie bagażu,
  – opłaty za czyszczenie, np. kabiny do spania.

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu telefonicznego 532 324 940 lub poprzez formularz.