Stora Enso Zakład w Ostrołęce obecnie poszukuje kandydatów na stanowisko:

Kierownik Projektu (ze specjalizacją w branży automatyki i/lub systemów sterowania)

Miejsce pracy: Ostrołęka

Miejsce w strukturze organizacyjnej:
Stanowisko bezpośrednio podległe Kierownikowi Technologii i Inwestycji

Jeśli poszukujesz nowych i co ważne nie rutynowych wyzwań, chcesz pracować w zespole, w którym sukces mierzy się osiągniętymi rezultatami. Jeśli cenisz sobie swobodę w działaniu, a jednocześnie potrafisz poprosić o wsparcie zawsze, kiedy widzisz taką potrzebę. Jeśli lubisz ludzi i jednocześnie odnajdujesz się w sytuacji częstej zmiany najbliższych współpracowników, ta oferta pracy jest skierowana do Ciebie.

Podstawowe zadania:
– Prowadzenie przedsięwzięć inwestycyjnych, w których kluczowa jest znajomość branży automatyki i/lub systemów sterowania.
– Zarządzanie projektami we wszystkich fazach ich cyklu życia – od pomysłu, przez wdrożenie, aż do ewaluacji wskaźników w audycie powykonawczym
– Zarządzanie, w ramach struktury macierzowej, zespołem realizującym projekt,
– Zarządzanie ryzykiem i zmianą w projekcie, eskalowanie zagadnień mających wpływ na realizację projektu zgodnie z planem,
– Współpraca z interesariuszami,
– Odpowiedzialność za bezpieczeństwo w trakcie realizacji inwestycji, a także dbałość aby dostarczane rozwiązania zapewniały najwyższe standardy bezpieczeństwa podczas eksploatacji,
– Prowadzenie projektów inwestycyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, ustalonym zakresem, budżetem i harmonogramem,
– Aktywny udział w procesie zakupowym, poprzez formułowanie istotnych warunków zamówienia, ewaluację ofert w zakresie posiadanych kompetencji tj. zarządzanie projektami, znajomość procesu, branży oraz współdecydowanie o wyborze rozwiązań,
– Planowanie, nadzorowanie i śledzenie wykonania prac niezbędnych do realizacji celów projektu (konsultacje, projektowanie, montaże, rozruchy, koordynacja zgłoszeń reklamacyjnych),
– Monitorowanie globalnego postępu technicznego i poszukiwanie możliwości przełożenia rozwiązań do potrzeb zakładu,
– Wspieranie zespołu Technologii i Inwestycji wiedzą ekspercką, zgodną z posiadanymi kompetencjami, szczególnie na etapie wstępnej oceny wykonalności nowego przedsięwzięcia.

Wymagania:
– wykształcenie wyższe o profilu technicznym (automatyka, robotyka, informatyka, mechatronika)
– znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie na poziomie umożliwiających skuteczną komunikacje i realizacje stawianych kandydatowi celów,
– orientacja na osiąganie celów,
– umiejętność pracy zespołowej,
– systematyczność i samodyscyplina,
– doświadczenie na podobnym stanowisku
– dobra znajomość pakietu MS Office oraz narzędzi do projektowania i planowania realizacji projektów.

Dodatkowym atutem będzie:
– znajomość specyfiki przemysłu papierniczego,
– doświadczenie w realizacji projektów inwestycyjnych,
– praca w międzynarodowych projektach,
– znajomość systemu SAP-R3,

Wybranym kandydatom oferujemy:
– konkurencyjne wynagrodzenie oraz system nagród,
– interesującą pracę w środowisku bazującym na najwyższych międzynarodowych standardach
– stabilne warunki zatrudnienia
– szeroki pakiet socjalny (m.in. Multisport, fundusz pożyczkowy, bilety na imprezy kulturalno- oświatowe, świadczenia pieniężne świąteczne i zeszytowe przed rozpoczęciem roku szkolnego, paczki świąteczne dla dzieci, wycieczki).

Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie CV
z dopiskiem Kierownik Projektu (ze specjalizacją w branży automatyki i/lub systemów sterowania)
drogą elektroniczną na adres e-mail:

Rekrutacje.StoraEnso@storaenso.com

Jeżeli wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych w obecnym procesie rekrutacyjnym, umieść klauzule np.:
“Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb realizacji obecnego procesu rekrutacji przez Stora Enso Poland S.A. i Stora Enso Narew Sp. z o.o. z siedzibą w Ostrołęce, Aleja Wojska Polskiego 21.”

Jeżeli wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych w innych procesach rekrutacyjnych niż ten, do którego aplikujesz konieczna jest Twoja dodatkowa zgoda np.:
“Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb innych prowadzonych procesów rekrutacyjnych przez Stora Enso Poland S.A. i Stora Enso Narew Sp. z o.o. z siedzibą w Ostrołęce, Aleja Wojska Polskiego 21.”

Stora Enso Poland S.A. i Stora Enso Narew Sp. z o.o. z siedzibą w Ostrołęce, Aleja Wojska Polskiego 21 jako współadministratorzy informują, że Państwa dane osobowe przetwarzane są w celach rekrutacyjnych. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, żądania zaprzestania przetwarzania danych a także cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Dane mogą być udostępnione innym podmiotom w Grupie kapitałowej Stora Enso na podstawie stosownych umów oraz instytucjom upoważnionym z mocy prawa. Państwa dane nie będą podlegały profilowaniu. Podanie danych jest dobrowolne. Współadministratorzy danych nie zamierzają przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego. Dane będą przechowywane przez okres 1 roku. Po tym okresie zostaną trwale usunięte.
Przesłane przez kandydata dokumenty winny zawierać zgodę na przetwarzanie danych osobowych, w przypadku zawarcia w nich danych w zakresie szerszym niż wymagany przepisami Kodeksu pracy.
W przypadku umieszczenia przez kandydata w dokumentach aplikacyjnych danych zaliczanych do kategorii wrażliwe (np. stan zdrowia) informujemy, że dokumenty aplikacyjne zostaną trwale zniszczone, a udział w rekrutacji nie będzie możliwy.