Biurze Rachunkowym KSML w Ostrołęce oraz u przedstawiciela mobilnego naszej firmy działającego w Łomży i na terenie byłego województwa łomżyńskiego można uzyskać podpis elektroniczny w 30 minut. Podpis wystawiamy z ramienia Centrum Certyfikacyjnego EuroCert. Generujemy Certyfikaty (kwalifikowane podpisy elektroniczne) zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. poz. 1579) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym, zwanym Rozporządzeniem eIDAS,  wraz z urządzeniami do tego potrzebnymi. Zgodnie z ustawą, kwalifikowany podpis elektroniczny stosowany przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu jest równoważny pod względem skutków prawnych podpisowi własnoręcznemu. Oznacza to, że dokument podpisany podpisem elektronicznym ma taką samą moc prawną jak dokument podpisany własnoręcznym podpisem napisany długopisem lub innym urządzeniem piszącym.

Przy użyciu certyfikatu kwalifikowanego można zweryfikować każdy podpis elektroniczny złożony przez jego właściciela. Weryfikacja podpisu elektronicznego jest skuteczna przy założeniu, iż certyfikat jest ważny.

Wszystkie certyfikaty zawierają podstawowe informacje:

  • Dane Subskrybenta (właściciela podpisu) /Firmy;
  • Uprawnienie Subskrybenta/Firmy;
  • Zastosowanie Certyfikatu; 
  • Klucz publiczny zawarty w certyfikacie – dane techniczne;

Certyfikaty kwalifikowane można wykorzystywać do podpisywania dokumentów składanych do takich instytucjach jak: ZUS, US, KRS, Służba Zdrowia, OSK oraz do zawierania umów cywilno-prawnych drogą elektroniczną.

Podpis elektroniczny możecie Państwo uzyskać w naszym biurze w Ostrołęce dzwoniąc bezpośrednio do naszego biura na numer 532 324 940 lub 86 306 70 70. Można też umówić się na spotkanie poprzez adres e-mail biuro.ostroleka@ksml.pl

Certyfikaty kwalifikowane

W naszym biurze rachunkowym KSML Ostrołęce oraz u przedstawiciela mobilnego naszej firmy działającego w Łomży i na terenie byłego województwa łomżyńskiego można uzyskać podpis elektroniczny w 30 minut. Podpis wystawiamy z ramienia Centrum Certyfikacyjnego EuroCert. Generujemy Certyfikaty (kwalifikowane podpisy elektroniczne) zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. poz. 1579) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym, zwanym Rozporządzeniem eIDAS,  wraz z urządzeniami do tego potrzebnymi. Zgodnie z ustawą, kwalifikowany podpis elektroniczny stosowany przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu jest równoważny pod względem skutków prawnych podpisowi własnoręcznemu. Oznacza to, że dokument podpisany podpisem elektronicznym ma taką samą moc prawną jak dokument podpisany własnoręcznym podpisem napisany długopisem lub innym urządzeniem piszącym.

Przy użyciu certyfikatu kwalifikowanego można zweryfikować każdy podpis elektroniczny złożony przez jego właściciela. Weryfikacja podpisu elektronicznego jest skuteczna przy założeniu, iż certyfikat jest ważny.

Wszystkie certyfikaty zawierają podstawowe informacje:

  • Dane Subskrybenta (właściciela podpisu) /Firmy;
  • Uprawnienie Subskrybenta/Firmy;
  • Zastosowanie Certyfikatu; 
  • Klucz publiczny zawarty w certyfikacie – dane techniczne;

Certyfikaty kwalifikowane można wykorzystywać do podpisywania dokumentów składanych do takich instytucjach jak: ZUS, US, KRS, Służba Zdrowia, OSK oraz do zawierania umów cywilno-prawnych drogą elektroniczną.

Podpis elektroniczny możecie Państwo uzyskać w naszym biurze w Ostrołęce dzwoniąc bezpośrednio do naszego biura na numer 532 324 940 lub 863 067 070. Można też umówić się na spotkanie poprzez adres e-mail biuro.ostroleka@ksml.pl