W styczniu 2022 roku zmianie ulegnie wiele wskaźników kadrowych, mających duże znaczenie dla pracowników. Mowa w szczególności o podwyżce minimalnego wynagrodzenia za pracę, zmianach wysokości odpraw pieniężnych, czy nowym współczynniku urlopowym. Co jeszcze zmieni się w 2022 roku?

Wraz z początkiem nowego, 2022 roku zmieni się wiele parametrów pracowniczych, które będą miały wpływ na wysokość uzyskiwanego wynagrodzenia, wysokości uzyskanej odprawy pracowniczej, czy też poziomu dodatków do wynagrodzenia za pracę w nocy. Na jakie zmiany muszą przyszykować się pracownicy?

Wynagrodzenie minimalne 2022

Już od stycznia 2022 roku wzrośnie wysokość wynagrodzenia pracowników zarabiających pensje minimalne. Za sprawą rozporządzenia Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej minimalne pensje osiągane na podstawie umowy o pracę wzrosną do poziomu 3010 zł, a stawka godzinowa dla umów cywilnoprawnych wyniesie 19,70 zł. To 210 zł więcej, niż aktualnie obowiązująca minimalna pensja (2800 zł), co oznacza wzrost o 7,5 proc. w porównaniu do poprzedniego roku. Jaką kwotę na ,,rękę” zyska pracownik w nowym roku? Więcej w artykule ,,Minimalne wynagrodzenie 2022. Jaka kwota na rękę (netto) dla pracownika?”

Wynagrodzenie minimalne 2022

WYNAGRODZENIE MINIMALNEMINIMALNA STAWKA GODZINOWAOBOWIĄZUJE OD
3.010,00 zł19,70 zł01.01.2022
2.800,00 zł18,30 zł01.01.2021
2.600,00 zł17,00 zł01.01.2020
Źródło: PIT.pl / Opracowanie własne

Wyższe dodatki za pracę w nocy w 2022 roku

Od stycznia obowiązywać będą również nowe, wyższe dodatki za pracę w godzinach nocnych. Zmiana ta wynika bezpośrednio z podwyżki minimalnego wynagrodzenia za pracę, które to stanowi podstawę do ustalania obowiązujących w danym roku dodatków.

Dodatki za pracę w nocy 2022

Nowa wysokość odpraw pieniężnych 2022

Pracownicy, którzy zostaną zwolnieni z pracy w 2022 roku z przyczyn leżących po stronie pracodawcy, będą mieli prawo ubiegać się o wypłatę wyższej odprawy pieniężnej niżeli w 2021 roku. Wysokość odprawy pieniężnej wypłacanej pracownikowi ustalana jest co roku na podstawie minimalnego wynagrodzenia za pracę. Ponieważ płaca minimalna wzrośnie w 2022 roku, wzrosną też odprawy pieniężne 2022.

Nowy czas pracy obowiązujący w 2022 roku

Jednym z kluczowych wskaźników, które zmieniają się wraz z nadejściem nowego roku jest wymiar czasu pracy. Ile godzin i dni przepracuje pracownik w 2022 roku? Ile zyska dni wolnych? Szczegóły przedstawia poniższa tabela:

Czas pracy 2022

MIESIĄCŚWIĘTALICZBA GODZIN PRACYLICZBA DNI PRACYLICZBA DNI WOLNYCH
Styczeń– 1 stycznia – Nowy Rok
– 6 stycznia – Święto Trzech Króli
1521912 (wliczono 1 dzień wolny za święto przypadające w sobotę)
Lutybrak160208
Marzecbrak184238
Kwiecień– 17 kwietnia – Pierwszy dzień Wielkiej nocy
– 18 kwietnia – Drugi dzień Wielkiej Nocy
1602010
Maj– 1 maja – Święto Państwowe – 3 maja – Święto Narodowe1682110
Czerwiec– 5 czerwca – Pierwszy Dzień Zielonych Świątek – 16 czerwca – Boże Ciało168219
Lipiec– brak1682110
Sierpień– 15 sierpnia – Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny17622
Wrzesieńbrak176228
Październikbrak1682110
Listopad– 1 listopada – Wszystkich Świętych – 11 listopada – Narodowe Święto Niepodległości1602010
Grudzień– 25 grudnia – pierwszy dzień Bożego Narodzenia – 26 grudnia – drugi dzień Bożego Narodzenia1682110
Łącznie:13 dni świątecznych2008251114

* W 2022 roku jedno święto przypada w sobotę (1 stycznia – Nowy Rok).

Nowy współczynnik urlopowy 2022

Od stycznia zacznie obowiązywać również nowa wysokość współczynnika urlopowego. Jest to ważny parametr skierowany dla pracowników, którzy po rozwiązaniu stosunku pracy będą posiadali niewykorzystane dni urlopu wypoczynkowego. Na jego bowiem podstawie oblicza się ekwiwalent pieniężny wypłacany pracownikowi z tytułu niewykorzystanego urlopu. Więcej na ten temat w artykule ,,Współczynnik urlopowy obowiązujący w 2022 roku”.

Źródło: pit.pl

Autor: Iwona Maczalska