26 sierpnia 2020 roku Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania społeczno-gospodarczym skutkom Covid-19. Wśród przyjętych przepisów jest odroczenie powrotu do stawek VAT w wysokości 22% i 7%.

Epidemia koronowirusa sprawiła, że nie spełnione zostały przesłanki pozwalające na obniżenie stawek VAT. Stawki podatku VAT miały zostać podniesione tymczasowo. Powrót ich ponownego obniżenia wielokrotnie zapowiadali rządzący.

Pandemia COVID-19 spowodowała jednak ubytek dochodów, który nie pozwala na obniżenie stawek VAT. Wydatki na powstrzymanie epidemii, ochronę miejsc pracy oraz wsparcie przedsiębiorców doprowadziły do wzrostu deficytu i długu publicznego.

Powrót do stawek VAT 22% i 7% nastąpi w roku następującym po roku, kiedy:

  • będzie stosowana stabilizująca reguła wydatkowa
  • osiągnięte zostaną wartości wskaźników: relacja państwowego długu publicznego netto do produktu krajowego brutto nie większa niż 43 % oraz suma corocznych różnic pomiędzy wartością relacji wyniku nominalnego do produktu krajowego brutto oraz poziomem średniookresowego celu budżetowego nie mniejsza niż -6%.

Powyższe dwa warunki muszą zostać spełnione łącznie. Oznacza to, że obniżenie stawek VAT zostanie powiązane z trwale dobrą kondycją budżetu.

Źródło: pit.pl