Ustawa zwana potocznie Polskim Ładem wprowadzi nowe obowiązki dla przedsiębiorców będących osobami fizycznymi, w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych i przesyłania ich do skarbówki. Zmiany mają nastąpić w 2023 roku. Co się zmieni?

Przepisy ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw, zwanej Polskim Ładem wprowadzą nowe obowiązki przedsiębiorcom zobowiązanym do prowadzenia ksiąg rachunkowych. Co się zmieni?

Nowy ład = nowe obowiązki dla przedsiębiorców

Nowe przepisy ustawy zakładają wprowadzenie obowiązku prowadzenia ksiąg rachunkowych za pośrednictwem programów komputerowych, który będzie dotyczył bezpośrednio osób fizycznych. Jak donosi serwis Puls Biznesu ,,Zasada ma być analogiczna jak obecnie przy sporządzaniu i wysyłaniu jednolitych plików kontrolnych (JPK). Przedsiębiorca będzie zobowiązany do elektronicznego prowadzenia i przesyłania do urzędu skarbowego ksiąg rachunkowych, podatkowej księgi przychodów i rozchodów, ewidencji wartości niematerialnych i prawnych oraz ewidencji środków trwałych”.

Nowe terminy wysyłania ksiąg rachunkowych fiskusowi

Jak można przeczytać w uzasadnieniu do projektu ustawy obowiązek przesyłania ksiąg rachunkowych w formie elektronicznej w przypadku osób fizycznych odbywać będzie się w formie ustrukturyzowanej, na zasadach przewidzianych w przepisach ustawy Ordynacja podatkowa. Obowiązkowy termin przesyłania ksiąg wystąpi w trakcie roku oraz po zakończeniu roku. Jak tłumaczy Ministerstwo Finansów w uzasadnieniu do projektu ,, Miesięcznie będą przesyłany księgi podatkowe, w terminie do 20. dnia następnego miesiąca, w przypadku, gdy na podstawie ksiąg i ewidencji jest ustalany dochód, od którego są wpłacane miesięczne zaliczki. Kwartalnie będą przesyłane księgi w terminie do 20. dnia miesiąca następującego bezpośrednio po upływie kwartału, w przypadku, gdy na podstawie ksiąg i ewidencji jest ustalany dochód, od którego są wpłacane kwartalne zaliczki. Po zakończeniu roku księgi będą przesyłane w terminie do upływu terminu dla złożenia zeznania za rok podatkowy, określonego w art. 45 ust. 1.”.

Obowiązek prowadzenia i przesyłania ksiąg za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej ma wejść w życie 1 stycznia 2023 roku.

Źródło: pit.pl

Autor: Iwona Maczalska