Od 1 kwietnia 2022 r. wnioski o zaświadczenia A1 należy składać do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wyłącznie w formie dokumentów elektronicznych za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Zaświadczenie A1 potwierdza podleganie ubezpieczeniom społecznym w Polsce.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami [1] od 1 kwietnia br. Zakład przyjmuje elektroniczne wnioski o zaświadczenia A1 i w odpowiedzi na nie wydaje zaświadczenia A1 również w formie dokumentów elektronicznych. Wydane przez ZUS zaświadczenia będą udostępniane osobie składającej wniosek na jej profilu, utworzonym na PUE ZUS.

Przekazane elektronicznie zaświadczenie A1 można wydrukować. Taki wydruk jest dokumentem urzędowym w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego.

W przypadku odmowy wystawienia zaświadczenia A1, ZUS wyda decyzję. Będzie ona dostępna na profilu PUE ZUS wnioskodawcy.

[1] art. 83e ustawy z dnia 13 października 1998 r.  o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 423).

Źródło: ZUS