Intensywne prace nad pomocą finansową z Funduszy Europejskich dla przedsiębiorców z Polski Wschodniej, dotkniętych negatywnymi skutkami pandemii COVID-19 dobiegają końca. Już w czerwcu – w formie dotacji – firmy zyskają możliwość finansowania wydatków obrotowych, tj. związanych z bieżącą działalnością. Budżet wsparcia w programie Polska Wschodnia to 500 mln zł.

Wsparcie będzie przeznaczone dla przedsiębiorców z makroregionu Polski Wschodniej, którzy odnotowali niedobór lub brak płynności finansowej w związku z wystąpieniem epidemii COVID-19. Instytucja Zarządzająca Programem Polska Wschodnia kieruje do przedsiębiorstw specjalną pomoc dotacyjną na bieżące funkcjonowanie w obecnej sytuacji.

slajd_1
slajd_2
Najważniejsze informacje:

– Źródło finansowania: działanie 1.5.
-Wsparcie na kapitał obrotowy MŚP, Program Polska Wschodnia (EFRR)
– Budżet wsparcia – 500 mln zł;
– Forma wsparcia: dotacja;
– Beneficjent: średnie* przedsiębiorstwo
– Przeznaczenie pomocy: wsparcie na pokrycie kosztów kapitału obrotowego, czyli na pokrycie wydatków związanych między innymi z niezbędnymi opłatami (za media, gaz, prąd, paliwo), najmem powierzchni czy zakupem towarów – materiałów, półproduktów wykorzystywanych w procesie produkcji czy ubezpieczeniem działalności;
– Instytucja udzielająca pomocy: PARP;
– Planowane uruchomienie: czerwiec 2020 roku;

Pomoc będzie udzielana do 31 grudnia 2020 roku (data końcowa zawarcia umowy o dofinansowanie).

*(mikro i małe mogą się ubiegać o komplementarną pomoc w Regionalnych Programach)

Źródło: polskawschodnia.gov.pl