Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o rodzinnym kapitale opiekuńczym, przedłożony przez ministra rodziny i polityki społecznej.

Rząd chce kontynuować wsparcie dla rodzin w ramach programu Polski Ład. Dopełnieniem dotychczasowej polityki prorodzinnej będzie pomoc o wartości 12 tys. zł na drugie i kolejne dziecko w wieku od 12. do 36. miesiąca życia. Zwiększy się ponadto wsparcie systemu opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. Wprowadzone zostanie dofinansowania do pobytu dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna w wysokości 400 zł. Nowe rozwiązania wejdą w życie od 1 stycznia 2022 r.

Polska stoi przed poważnymi wyzwaniami związanym z niekorzystnymi trendami demograficznymi. Z prognoz Eurostatu wynika, że w ciągu najbliżej dekady populacja naszego kraju zmniejszy się o prawie 1 mln osób. Odpowiedzią rządu jest aktywna polityka prorodzinna, która obok takich programów, jak „Rodzina 500+”, „Dobry Start” czy „Maluch+”, będzie oferowała Polakom nowe wsparcie w ramach Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego. Proponowane wsparcie będzie zachętą do posiadania większej liczby dzieci oraz stworzy lepsze warunki dla ich wychowania.

Najważniejsze rozwiązania dotyczące Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego

 • Wprowadzone zostanie nowe świadczenie kierowane do rodzin z dziećmi w maksymalnej wysokości 12 tys. zł na drugie i kolejne dziecko w wieku od 12. do 36. miesiąca życia.
 • Wsparcie będzie niezależne od dochodów rodziny – nie będzie obowiązywało kryterium dochodowe.
 • Środki nie będą opodatkowane.
 • Kwota świadczenia będzie wypłacana w miesięcznych częściach/ratach. Miesięczna wysokość wsparcia będzie wynosić 500 zł przez 2 lata lub 1000 zł miesięcznie przez rok.
 • Rozwiązanie będzie obowiązywać od 1 stycznia 2022 r.
 • Prawo do wsparcia będzie przysługiwać także rodzinom, które będą posiadały drugie i kolejne dziecko w wieku od 12. do 36. miesiąca w dniu wejścia w życie ustawy. Osoby te będą mogły otrzymać wsparcie proporcjonalnie za okres od 1 stycznia 2022 r. do czasu ukończenia przez drugie lub kolejne dzieci 36. miesiąca życia.
 • Zadanie realizował będzie Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
 • Szacuje się, że w 2022 r. ze wsparcia będzie mogło skorzystać ok. 600 tys. dzieci.

Rozwiązania dotyczące wzmocnienia systemu opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

 • Wprowadzone zostanie dofinansowania do pobytu dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna w wysokości 400 zł miesięcznie.
 • Dofinansowanie będzie przeznaczane na pokrycie opłaty za pobyt dziecka w instytucji opieki. Dotyczyć to będzie dzieci, które nie są objęte rodzinnym kapitałem opiekuńczym.
 • Wsparcie w wysokości 400 zł będzie wypłacane bezpośrednio podmiotowi prowadzącemu żłobek, klub dziecięcy lub zatrudniającemu dziennego opiekuna.
 • Zadanie realizował będzie Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
 • Rozwiązanie będzie obowiązywać od 1 kwietnia 2022 r, z wyrównaniem od 1 stycznia 2022 r.
 • Szacuje się, że wsparciem zostanie objętych ok. 110 tys. dzieci.   

Źródło: Kancelaria Prezesa rady Ministrów