Podatnicy chcący rozliczyć się wspólnie z małżonkiem, mogą zrobić to w 2021 roku zarówno w formie elektronicznej, jak i papierowej. Wspólne rozliczenie podatników możliwe jest również za pośrednictwem usługi Twój e-PIT. Jak najszybciej rozliczyć się wspólnie z małżonkiem w 2021 roku?

Małżonkowie, którzy pozostawali  w związku małżeńskim przez cały 2020 rok i istniała między nimi wspólność majątkowa, mogą w tegorocznych rozliczeniach PIT złożyć wspólne zeznanie podatkowe. Wspólne rozliczenie małżonków możliwe jest w trzech formach.

Wspólne rozliczenie małżonków w wersji papierowej

Podatnicy chcący rozliczyć się wspólnie z małżonkiem mogą to zrobić składając w urzędzie skarbowym papierową formę zeznania PIT lub wysyłając elektroniczny PIT. Wybierając papierową wersję deklaracji PIT należy zwrócić szczególną uwagę na wersję deklaracji PIT, obowiązującą w danych rozliczeniach podatkowych. Najpopularniejsze deklaracje PIT, łącznie z obowiązującą wersją druku wskazuje poniższa tabela:

RODZAJ DEKLARACJI PITWERSJA PIT OBOWIĄZUJĄCA W TEGOROCZNYCH ROZLICZENIACH
PIT-3727
PIT-3628

Wspólne rozliczenie małżonków w usłudze Twój e-PIT

Okazuje się, że wspólnego rozliczenia małżonków można dokonać również za pośrednictwem rządowej usługi Twój e-PIT. Jak informuje Ministerstwo Finansów ,, W usłudze Twój e-PIT (w przypadku PIT-36 i PIT-37) jest możliwość rozliczenia się w sposób preferencyjny ze współmałżonkiem. Ten sposób rozliczenia jest wyborem podatnika. Zaproponowane zeznanie w usłudze Twój e-PIT jest wypełnione dla podatnika indywidualnie, nawet jeśli w roku poprzednim małżonkowie rozliczali się wspólnie. Sposób rozliczenia można zmienić na wspólny z małżonkiem, a także wybrać formę opodatkowania jako osoba samotnie wychowująca dzieci. Taka możliwość jest dostępna po zalogowaniu się do usługi i wybraniu odpowiedniej opcji. Nie ma możliwości wspólnego rozliczenia się z małżonkiem, ani jako osoba samotnie wychowująca dzieci, na formularzu PIT-28 i PIT-38. Analogicznie jest w usłudze Twój e-PIT”.

Źródło: pit.pl

Autor: Iwona Maczalska