Ministerstwo Finansów przygotowuje duże zmiany w składaniu JPK. Z najnowszej wersji projektu rozporządzenia wynika, że zmiany w tym zakresie wejdą w życie w lipcu. Nie będzie trzeba oznaczać podzielonych płatności, w zamian pojawią się jednak inne obowiązki. Dodatkowo, nowelizacja rozporządzenia zawiera odniesienie do projektu ustawy wdrażającej tzw. pakiet VAT e-commerce.

Zmiany w części deklaracyjnej i ewidencyjnej

Obecnie podatnicy mają bardzo dużo wątpliwości związanych z obowiązkiem wykazywania określonych czynności w JPK. W konsekwencji ustawodawca zaproponował w nowelizacji rozporządzenia koncepcję zmian w zakresie wykazywania w JPK zarówno w części ewidencyjnej, jak i deklaracyjnej:

  • paragonów z NIP do kwoty 450 zł uznanych za faktury uproszczone,
  • faktur dokumentujących przejazd autostradą płatną lub przejazd na dowolną odległość, wystawianych w formie biletu jednorazowego przez podatników uprawnionych do świadczenia usług polegających na przewozie osób: kolejami normalnotorowymi, taborem samochodowym, statkami pełnomorskimi, środkami transportu żeglugi śródlądowej i przybrzeżnej, promami, samolotami i śmigłowcami,
  • oznaczeń w zakresie grup towarów i usług (GTU),
  • procedur oznaczania w JPK,
  • zmniejszenia podatku naliczonego, o którym mowa w 86 ust. 19a(Nowe okno)(Link do innej strony) ustawy z 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług,
  • w związku z planowanymi zmianami w ustawie o VAT – nowymi założeniami e-commerce, nowelizacja rozporządzenia zakłada wprowadzenie nowych oznaczeń w JPK.

Ujmowanie faktur uproszczonych

Największa pozytywna zmiana, która w sposób korzystny wpłynie na podatników, będzie dotyczyła faktur uproszczonych, czyli paragonów z NIP do 450 zł. Pierwotnie fiskus chciał, aby podatnik wykazywał każdy paragon uproszczony odrębnie w JPK. Niestety, jest to nie lada problem dla wielu podatników. Wystawiane przez podatników paragony z NIP ujmowane są razem w zbiorczym raporcie miesięcznym z kasy fiskalnej. Wyodrębnienie takich faktur uproszczonych okazuje się bardzo pracochłonne, a w większych przedsiębiorstwach wręcz niemożliwe. Podatnicy postulowali, aby ten obowiązek został zniesiony. Początkowo ustawodawca jedynie przedłużał wejście w życie tych przepisów. Jednakże nowelizacja rozporządzenia zakłada całkowite odejście od tych założeń, ponieważ projektowane przepisy regulują zbiorcze wykazywanie paragonów z NIP do kwoty 450 zł uznanych za faktury uproszczone, bez konieczności wykazywania każdego takiego paragonu w ewidencji odrębnie.

Zmiany obejmujące kody GTU

Ustawodawca w nowelizacji rozporządzenia usystematyzował symbole GTU. Odszedł on od oznaczeń typu „01” do „13” na „GTU_01” do „GTU_13”. Dodatkowo uszczegółowił zapisy, wskazując odniesienie do kodów CN według Nomenklatury scalonej (CN 2020) lub powołując się na klasyfikację PKWiU 2015. Podatnicy mieli do tej pory wiele wątpliwości interpretacyjnych w tym zakresie.

Oznaczenie TP

Zgodnie z nowelizacją rozporządzenia, oznaczenia TP nie będzie trzeba stosować w przypadku dostaw towarów oraz świadczenia usług, gdy powiązania między nabywcą a dokonującym dostawy towarów lub usługodawcą wynikają wyłącznie z powiązania ze Skarbem Państwa lub jednostkami samorządu terytorialnego lub ich związkami.

Mechanizm podzielonej płatności (MPP)

W nowelizacji rozporządzenia uregulowano, że oznaczenie „MPP” nie będzie już stosowane w JPK. Jest to konsekwencją licznych apeli podatników, którzy wskazywali, że prawidłowe oznaczanie transakcji MPP w JPK jest niemalże niemożliwe. Szczególnie utrudnione przepisy miały uderzać przede wszystkim w biura rachunkowe i duże przedsiębiorstwa. Zatem ustawodawca odstąpił od obowiązku oznaczania „MPP” transakcji zarówno po stronie sprzedaży jak i zakupu.

Źródło: lex.pl

Autor: Tomasz Kręski