Podczas dzisiejszej konferencji prasowej Premier Morawiecki poinformował o kolejnych obostrzeniach obowiązujących od soboty 7 listopada. Premier poinformował również o nowych działaniach antykryzysowych, jakie mają ratować polskie firmy. Będzie ich dziesięć.

Podczas dzisiejszej konferencji prasowej Premier Mateusz Morawiecki poinformował o konieczności wprowadzenia kolejnych obostrzeń, które mają spowolnić rozwój epidemii COVIF-19 w Polsce. Zamknięte zostaną placówki kulturalne (kina, teatry) oraz galerie handlowe. Ponieważ będzie to bardzo dotkliwe dla firm Premier Morawiecki zaproponował 10 działań antykryzysowych, które mają wspomóc firmy w ciężkim czasie pandemii.

nowe zasady bezpieczeństwa

Jaka pomoc dla firm?

Na przedsiębiorców będzie czekało 10 form pomocowych. Mowa o:

  1. Dofinansowanie kosztów stałych dla MŚP z branż najbardziej  dotkniętych restrykcjami – subwencje w ramach Tarczy Finansowej PFR w wysokości do 70% niepokrytych przychodami kosztów stałych pod warunkiem spadku przychodów o 30% względem tego samego okresu 2019 r. (dla branż objętych restrykcjami sanitarnymi),
  2. Umorzenie subwencji z Tarczy Finansowej z PFR – umorzenie subwencji finansowych z PFR dla MŚP dla sektorów objętych restrykcjami sanitarnymi pod warunkiem skumulowanego spadku przychodów od marca 2020 r. do marca 2021 r. o co najmniej 30% (dla branż objętych restrykcjami sanitarnymi),
  3. Wydłużenie programu Tarczy Finansowej dla Dużych Firm do 31.03.2021 r. – Zmiana zasad liczenia szkody z powodu COVID-19 w pożyczkach preferencyjnych z obecnego marzec – sierpień 2020 r. na marzec 2020 r. – marzec 2021 r.,  zgodnie z pierwotnym kształtem programu. Wdrożenie szybkiej ścieżki dla dużych MŚP (dla dużych firm, dużych MŚP, wszystkich branż),
  4. Pożyczki długoterminowe z gwarancją – Kontynuacja gwarancji deminimis dla MŚP oraz gwarancji płynnościowych dla dużych firm. Konsultacje z Komisją Europejską możliwości w dopłat na pokrycie rat dla pożyczek na okres 6 lat dla branż dotkniętych restrykcjami (dla wszystkich branż oraz branż objętych restrykcjami sanitarnymi),
  5. Dofinansowanie zatrudnienia – kontynuacja dopłat do miejsc pracy z FGŚP w postaci postojowego i obniżonego wymiaru czasu pracy (dla wszystkich branż),
  6. Przedłużenie postojowego – przedłużenie wypłaty postojowego dla branż objętych restrykcjami (dla branż objętych restrykcjami sanitarnymi),
  7. Zwolnienie ze składek ZUS – przedłużenie zwolnienia dla branż dotkniętych restrykcjami (dla branż objętych restrykcjami sanitarnymi),
  8. Dofinansowanie zmiany zakresu działalności w ramach Dotacji na biznes – zwiększenie kwoty dotacji z 6 do 8-krotności średniego wynagrodzenia oraz rozszerzenie polegające dofinansowaniu nie tylko nowej działalności, ale także zmiany zakresu aktualnej działalności. Finansowanie udzielane przez PUP (dla branż objętych restrykcjami sanitarnymi),
  9. Polityka drugiej szansy – dofinansowanie ARP kosztów związanych z restrukturyzacją przedsiębiorstw (dla przedsiębiorstw w restrukturyzacji),
  10. Dofinansowanie leasingu – pokrycie kosztów leasingu przez ARP (dla branży transportowej).

Źródło: pit.pl