Jeżeli w naszym domu dostrzegliśmy jakieś błędy, które popełniono w trakcie budowy, możemy poprosić wykonawcę o dokonanie poprawy. Jednak co zrobić, gdy prośby nie pomogą?

Wykonawca jest odpowiedzialny za to, żeby wszystkie roboty budowlane były wykonywane bez wad. Jeśli jednak okaże się, że wykonawca dokonuje prac w sposób niewłaściwy, możemy wezwać go do dokonania poprawek i wyznaczyć termin końcowy. Jeżeli po upływie określonego przez nas czasu wykonawca nie zlikwidował usterek, inwestor ma prawo do odstąpienia od umowy lub zlecenie jej komuś innemu. Taka możliwość istnieje tylko wtedy, gdy budowa lub remont jeszcze trwają. W przeciwnym razie musimy postąpić inaczej.

Jeśli budowa została wykonana niewłaściwie, a wykonawca odmawia dokonania poprawek, ponieważ koszty z nimi związane byłyby zbyt dużym obciążeniem dla jego kieszeni, możemy obniżyć wynagrodzenie wykonawcy – gdy szkody nie są bardzo znaczące. Oczywiście trzeba dostosować kwotę do wyrządzonych szkód. Można też postąpić w ten sposób, jeżeli wykonawca nie będzie miał już czasu na wykonanie poprawek lub jeżeli wady będą nieodwracalne. Istnieje też możliwość pociągnięcia niesolidnego wykonawcy do odpowiedzialności karnej i wtedy możemy złożyć pozew do sądu.

Źródło: infor.pl