Idea wprowadzenia raportowania Country-by-Country i odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania przez podatników (wydanie piąte).

CbC – najczęściej zadawane pytania (edycja 2) - Życiorys

W wyniku wprowadzenia obowiązku raportowania Country-by-Country (CbC) duże międzynarodowe grupy kapitałowe są zobowiązane do przekazywania administracji podatkowej m.in. informacji o:

  • wielkości prowadzonej działalności (wielkości aktywów, kapitału zakładowego, liczby zatrudnionych osób),
  • wielkości zrealizowanych przychodów, osiąganych zysków (bądź strat), zapłaconego (i należnego) podatku,
  • miejscach prowadzenia działalności oraz przedmiocie tej działalności.

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania przez podatników

W celu ułatwienia podatnikom wywiązywania się z obowiązków w zakresie raportowania Country-by-Country przedstawiamy odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania dotyczące raportowania według krajów.

W wydaniu piątym uzupełniono odpowiedzi na pytania zawarte w wydaniu czwartym (z grudnia 2020 r.) oraz dodano nowe pytania podatników.

Uwaga!

Informator nie stanowi interpretacji ogólnej przepisów prawa podatkowego ani wyjaśnień przepisów prawa podatkowego (objaśnień podatkowych) w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540, z późn. zm.).

Pliki do pobrania:

CbC. Raportowanie według krajów – pytania i odpowiedzi wyd. piąte. (PDF, 1145 kB)

Źródło: podatki.gov.pl