Dostaniesz mieszkanie za 500 plus?

Wyjaśniamy, kiedy świadczenie ułatwia ubieganie się o kredyt

Na ile program 500 plus wpływa na zdolność kredytową? Nie wszystkie banki wliczą do dochodu kredytobiorcy wartość tego świadczenia, ale warto też wiedzieć, przy jakich rodzajach kredytów na pewno nie podniesie to naszej szansy na uzyskanie finansowania.

500 plus a kredyt

Program “Rodzina 500 plus” funkcjonuje już prawie 4 lata. Między innymi w tym czasie banki mogły dostosować swoje procedury w zakresie przyznawania kredytów dla osób, które regularnie pobierają to świadczenie. To, czy banki wliczają do zdolności kredytowej wartość tego świadczenia nie jest takie oczywiste.

Aby wiedzieć, jaki wpływ na potencjalną szansę zdobycia kredytu ma wypłacane świadczenie, przede wszystkim powinniśmy określić, czym tak naprawdę jest zdolność kredytowa według banków. Zdolność kredytowa to przede wszystkim ocena szans na spłatę kredytu wraz z odsetkami. Znaczenie ma też to, czy kredytobiorca będzie się w stanie wywiązywać z zobowiązania w założonych terminach.

Ważną informacją dla banku jest dochód, na podstawie którego jest prognozowany wolumen kredytu, a także czas zatrudnienia u danego pracodawcy. Te wszystkie informacje mają wpływ na późniejszą decyzję banku w zakresie przyznania kredytowania, gdzie bank ocenia ryzyko dotyczące spłaty zobowiązania. Przy ocenie szans na spłatę weryfikuje też w dostępnych bazach takich jak Biuro Informacji Kredytowej, czy kredytobiorca nie zalegał z płatnościami u innego pożyczkodawcy, a także w innych rejestrach, do których bank ma dostęp. Przy udzielaniu kredytu w przypadku BIK pod uwagę jest brany tzw. scoring kredytobiorcy.

Scoring a decyzja o kredycie

Czym jest scoring? Jest to ilość punktów, która określa ryzyko udzielenia kredytu danemu kredytobiorcy. Ta metoda oceny ryzyka kredytowego, na Zachodzie funkcjonuje już od lat 60. Każdy obywatel może sprawdzić, jaki jest jego scoring rejestrując się na stronie Biura Informacji Kredytowej. Warto wiedzieć, że im wyższy punktowy scoring, tym większa szansa na otrzymanie kredytu. Jeżeli nasz scoring wynosi 90 punktów, to mamy bardzo duże szanse na otrzymanie kredytowania. Gdy jest on w granicach 50 punktów, to mimo wysokich przychodów bank może nam odmówić pożyczki stwierdzając, że wiąże się on dla banku ze zbyt dużym ryzykiem.

Co jest brane przy ocenie punktowej kredytobiorcy przez BIK? Jakość obsługi dotychczasowych kredytów, czyli terminowość spłacania transz. Ilość spłacanych kredytów oraz to, czy korzystamy z maksymalnego nam przyznanego debetu i wielkość zadłużenia na karcie kredytowej.

Dodatkowo liczy się też ilość składanych wniosków. Jeżeli złożymy ich za dużo, może to znacząco obniżyć naszą ocenę punktową. Warto jednak wiedzieć, że wysoka wartość wskaźnika może sprawić, że klient dostanie pożyczkę szybciej i na lepszych warunkach w porównaniu do osoby ze słabym scoringiem.

Banki oczywiście dysponują dodatkowo też własnymi systemami oceny zdolności kredytowej i nie zawsze należy kierować się wartością scoringu w BIK, ale może to być wskazówka w sytuacji w której będziemy wiedzieli kiedy na pewno nie otrzymamy kredytu. Wszystkie wymienione kryteria plus dochód powiększony o świadczenie mogą mieć wpływ na decyzję o przyznanym kredycie.

Mieszkanie za 500 plus?

Według wcześniejszych zasad co do różnego rodzaju świadczeń, zasiłki czy też zapomogi lub alimenty nie pozwalały na uzyskanie wyższego kredytowania, bo nie były liczone jako dochód. Jednak ta zasada nie do końca obejmuje program 500 plus. Komisja Nadzoru Finansowego uznała, że 500 plus to regularnie otrzymywane świadczenie, więc może stanowić część miesięcznego budżetu rodziny. Oznacza to, że branie pod uwagę tego świadczenia przy podejmowaniu decyzji kredytowej zależy od danego banku. Jak wynika z informacji portalu bankier.pl, banki są skłonne do udzielenia kredytu gotówkowego i wliczenia świadczenia w dochód. Są to m.in. Citi Handlowy czy BNP Paribas, ale już PKO BP niekoniecznie. Co jednak bardzo istotne, przy staraniu się o kredyt hipoteczny 500 plus nie pomoże. W tym przypadku najważniejszy jest dochód (czyli wynagrodzenie za pracę), a także wkład własny (najlepiej 20% wartości mieszkania).

Źródło: biznesinfo.pl