W Polsce jest ok. 1,7 mln osób, których głównym źródłem przychodów w ciągu roku jest (zgodnie z definicją PIT) „działalność wykonywana osobiście” czyli np. umowa zlecenia, umowa o dzieło.

Korzyści z Polskiego Ładu

Dla 96 proc. osób, których głównym źródłem przychodu jest „działalność wykonywana osobiście” Polski Ład jest neutralny lub korzystny w skali roku.

  • Dla 68 proc. osób wpływ neutralny
  • 28 proc. osób zyskuje
  • Tylko 4 proc. traci

Kto zyskuje na Polskim Ładzie – umowa zlecenie (wyłączne źródło przychodu)

Styczniowe wynagrodzenie będzie skorygowane

W przypadku umowy zlecenia kwota wolna od podatku nie jest uwzględniana przy wypłacie wynagrodzenia, a dopiero na koniec roku, przy rozliczeniu PIT.

Stąd zleceniobiorcy mogli otrzymać niższą wypłatę wynagrodzenia w styczniu 2022 r. Rozporządzenie Ministra Finansów z 7 stycznia 2022 r. to koryguje. Przedłuża ono termin poboru zaliczek na podatek dochodowy.

Zobacz więcej

Co ma zrobić zleceniobiorca?

Zleceniobiorca nic nie musi robić, rozporządzenie działa z automatu. Natomiast jeśli zleceniobiorca nie chce, aby pobierana była mniejsza zaliczka na podatek, bo np. pracuje w dwóch miejscach, może złożyć wniosek o niestosowanie mechanizmu wynikającego z Rozporządzenia.

Co ma zrobić zleceniodawca?

Zleceniodawca porównuje wysokość zaliczki obliczonej zgodnie ze stanem prawnym przed i po 2022 r. i pobiera tę niższą. Zazwyczaj w przypadku umów zlecenia będzie to zaliczka obliczona według przepisów obowiązujących w 2021 r.

Zachęcamy pracodawców do zapoznania się ze szczegółową instrukcją dostępną w filmie instruktażowym – link do webinara.

Uścisk dłoni, logo Polski Ład.

Źródło: Ministerstwo Finansów