flaga Ukrainy

Rezydencję podatkową obywateli Ukrainy ustala się na podstawie oświadczeń

Podatnik (obywatel Ukrainy) może potwierdzić przeniesienie na terytorium Polski centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodka interesów życiowych) poprzez złożenie oświadczenia. Złożenie oświadczenia pracodawcy lub innemu płatnikowi powoduje, że od pierwszego …

Rezydencję podatkową obywateli Ukrainy ustala się na podstawie oświadczeń Więcej...