Na mocy rozporządzenia  Rady Ministrów z dnia 19 stycznia 2021 r. w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19, rząd rozszerzył wsparcie na poszkodowanych przez Covid-19 przedsiębiorców. O pomoc będą mogły wystąpić firmy, które rozpoczęły działalność w 2020 r. Jakie warunki muszą spełnić, aby otrzymać wsparcie?

Rozporządzenie przewiduje 4 formy wsparcia:

  • Świadczenia na rzecz ochrony miejsc pracy
  • Dodatkowe świadczenie postojowe
  • Jednorazową dotację
  • Zwolnienie ze składek ZUS

Pomoc z tarczy branżowej dla firm powstałych w 2020 roku

Obwiązujące od 1 lutego 2021 r. przepisy rządowego rozporządzenia dają możliwość skorzystania z pomocy firmom, które rozpoczęły działalność w 2020 r. Warunkiem otrzymania pomocy jest prowadzenie działalności na dzień 30 listopada 2020 r. Nowi przedsiębiorcy, zamiast porównywać swój przychód do odpowiedniego miesiąca w roku poprzedzającym, mogą wziąć pod uwagę (w zależności od formy wsparcia) miesiąc, jeden z dwóch miesięcy, lub jeden z trzech miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku (w zależności od instrumentu pomocowego) i porównać uzyskany przychód do miesiąca poprzedniego.

Warunkiem przyznania pomocy z tarczy branżowej jest również odnotowanie odpowiedniego spadku przychodów we wskazanym okresie porównawczym, a także prowadzenie działalności gospodarczej o określonym profilu, identyfikowanym po kodzie PKD przedsiębiorcy. Mowa o kodach 47.71.Z, 47.72.Z, 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z, 49.39.Z, 52.23.Z, 55.10.Z, 55.20.Z, 55.30.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 59.20.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 79.11.A, 79.12.Z, 79.90.A, 79.90.C, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.10.Z w zakresie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych, lub realizowanej w trybie stacjonarnym rehabilitacji leczniczej, 86.90.A, 86.90.D, 90.01 Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 91.02.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, 96.01.Z, 96.04.Z.

Źródło: pit.pl, bezprawnik.pl