Senat przyjął wszystkie poprawki w tzw. drugiej tarczy „turystycznej”, jakich domagali się przedsiębiorcy zrzeszeni w Pracodawcach RP. Większość zaproponowanych zmian ma duże szanse znaleźć się w ostatecznym brzmieniu ustawy. Projekt ustawy trafił do Sejmu.

Branża turystyczna w wyniku pandemii oraz lockdownu poniosła bardzo duże straty, przy czym skutki rozłożyły się bardzo nierównomiernie. Przedsiębiorcy zajmujący się eventami, spotkaniami, logistyką i transportem związanym z konferencjami – tzw. sektor MICE (przemysł spotkań i wydarzeń) został poszkodowany najbardziej. Ich działalność została kompletnie wygaszona, a ponowny rozruch jest niezwykle powolny. Dlatego potrzebują oni pomocy dopasowanej do ich szczególnej sytuacji. 

Znajdą się one w tzw. „drugiej tarczy turystycznej” w formie „ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw”.

Pierwotny kształt ustawy wymagał jednak znaczących poprawek. Opracowali je m.in. przedsiębiorcy zrzeszeni w Stowarzyszeniu Organizatorów Incentive Travel (SOIT) należącym do Pracodawców RP. Dotyczą one objęcia pomocą odpowiednich numerów Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), utrzymania pułapu zmniejszenia przychodów z co najmniej 80 proc. do poziomu 75 proc. (zgodnie z pomocą w ramach tarczy finansowej Polskiego Funduszu Rozwoju), utrzymania zwolnienia ze składek ZUS za lipiec, sierpień i wrzesień, wstrzymania biegu ustawowego terminu zwrotów w przypadku złożenia wniosku o zwrot z Turystycznego Funduszu Zwrotów (TFZ) oraz określenia nazwy przedsiębiorcy w umowach B2B zamiast imienia i nazwiska podróżnych.

Wszystkie poprawki przeszły podczas głosowania 10 września. Co ważne, większość z nich została przyjęta głosami całego Senatu. To pozwala przypuszczać, że poprawki zostaną uchwalone w ostatecznej wersji ustawy. Teraz poprawkami Senatu albo jego stanowiskiem wobec ustawy zajmą się posłowie. 

Poniżej zamieszczamy stanowisko Pracodawców RP wobec ustawy oraz dokładny opis poprawek:

5
5a
5b

Źródło: Pracodawcy RP