Świadczenie postojowe jest jedną z form wsparcia osób samozatrudnionych i pracujących na podstawie umów cywilnoprawnych, przewidzianą przez tzw. tarczę antykryzysową. MRPiPS opublikowało odpowiedzi na pytania dotyczące świadczenia postojowego.

Wsparcie dla ponad dwóch milionów osób. Odpowiadamy na pytania dotyczące świadczenia postojowego

Dzięki rozwiązaniom zaproponowanym w tzw. tarczy antykryzysowej osoby samozatrudnione i pracujące na podstawie umów cywilnoprawnych nie zostaną bez pomocy. Jedną z przyjętych form wsparcia jest możliwość ubiegania się o świadczenie postojowe. Kto może z tego skorzystać i na jakich warunkach? Odpowiadamy na najważniejsze pytania.

Czym jest świadczenie postojowe?

Jest to rodzaj jednorazowej wypłaty z tytułu przestoju ekonomicznego w wyniku wystąpienia zagrożenia epidemicznego. Z tego rozwiązania będzie mogło skorzystać około 2,2 mln osób.

Jakie warunki musi spełniać osoba samozatrudniona ubiegająca się o świadczenie?

Aby uzyskać takie świadczenie, przychód uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku o świadczenie postojowe musi być o co najmniej 15 proc. niższy od przychodu uzyskanego w miesiącu poprzedzającym ten miesiąc i nie może być wyższy od 300 proc. prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 r.

Ważne jest również, aby osoba zatrudniona miała zarejestrowaną działalność przed 1 lutego 2020 r. Dodatkowo świadczenie będzie przysługiwać również osobie, która zawiesiła działalność gospodarczą po 31 stycznia i przychód z jej prowadzenia w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku nie był wyższy od 300 proc. prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia.

Ile wynosi takie wsparcie?

Świadczenie wynosić będzie maksymalnie do ok. 2 tys. zł brutto. Dla prowadzącego działalność gospodarczą jego wysokość to 80 proc. minimalnego wynagrodzenia. Świadczenie nie podlega oskładkowaniu i opodatkowaniu ze względu na jego socjalny charakter.

Jakie warunki musi spełnić osoba będąca na zatrudnieniu na umowie cywilnoprawnej?

Aby zleceniobiorca lub wykonawca dzieła był uprawniony do świadczenia musi udowodnić zawarcie umowy przed 1 lutego 2020 r.

Świadczenie nie będzie przysługiwać osobom, których przychód uzyskany w miesiącu poprzedzającym złożeniu wniosku przekroczył 300 proc. przeciętnego wynagrodzenia.

Ile wynosi wsparcie dla takich osób?

W przypadku osób zatrudnionych na umowie cywilnoprawnej przysługuje świadczenie w wysokości 80 proc. minimalnego wynagrodzenia.

W przypadku jednak, gdy suma przychodów z umów cywilnoprawnych uzyskana w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek wynosi mniej niż 50 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia, wówczas świadczenie przysługuje w wysokości sumy wynagrodzeń z tytułu wykonywania wspomnianych umów.

W jaki sposób można uzyskać świadczenie?

Należy złożyć stosowny wniosek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Więcej informacji wkrótce.

Źródło: infor.pl