dziedziczenie

Dziedziczenie środków zgromadzonych w PPK w przypadku śmierci uczestnika

Pracownicze Plany Kapitałowe to system gromadzenia oszczędności przeznaczenia emerytalnego dla pracowników podlegających ubezpieczeniom emerytalno-rentowym. W myśl ustawy o PPK oszczędności zgromadzone na koncie uczestnika są jego własnością prywatną i podlegają …

Dziedziczenie środków zgromadzonych w PPK w przypadku śmierci uczestnika Więcej...
dziedziczenie ppk

Dziedziczenie środków zgromadzonych w PPK w przypadku śmierci uczestnika

Pracownicze Plany Kapitałowe to system gromadzenia oszczędności przeznaczenia emerytalnego dla pracowników podlegających ubezpieczeniom emerytalno-rentowym. W myśl ustawy o PPK oszczędności zgromadzone na koncie uczestnika są jego własnością prywatną i podlegają …

Dziedziczenie środków zgromadzonych w PPK w przypadku śmierci uczestnika Więcej...
zus10

Wykazywanie w raporcie ZUS RCA wpłaty do PPK finansowanej przez podmiot zatrudniający

W ustawie o pracowniczych planach kapitałowych [1] wynagrodzenie zostało zdefiniowane jako podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe uczestnika PPK, o której mowa w ustawie z dnia 13 października 1998 r. …

Wykazywanie w raporcie ZUS RCA wpłaty do PPK finansowanej przez podmiot zatrudniający Więcej...