Świadczenie postojowe 2080 zł dla firm nadal jest dostępne

„Wiosenne” świadczenie postojowe w wysokości 2080 zł (lub w niektórych przypadkach – 1300 zł) cieszyło się dużym zainteresowaniem przedsiębiorców. Aby je otrzymać, nie trzeba było spełniać zbyt wygórowanych warunków – jednak trzeba było wykazać pewien spadek przychodów. Część przedsiębiorców na początku pandemii znajdowała się jednak w na tyle dobrej sytuacji, że ze świadczenia nie skorzystała. ZUS przypomina jednak, że wciąż można się o nie starać – i to na tych samych warunkach co wcześniej.

Jakie warunki trzeba spełniać, by ubiegać się o świadczenie postojowe w wysokości 2080 zł? Po pierwsze – przedsiębiorca musiał prowadzić działalność przed 1 kwietnia 2020 r. Dodatkowo konieczne jest wykazanie spadku przychodów – przychód z miesiąca poprzedzającego miesiąc składania wniosku musi być co najmniej o 15 proc. niższy niż przychód z poprzedniego miesiąca. Oprócz tego przedsiębiorca nie powinien mieć innego tytułu do ubezpieczeń społecznych – chyba że podlega ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej.

W niektórych przypadkach przedsiębiorcy mogą jednak otrzymać jedynie 1300 zł świadczenia postojowego – mowa o przedsiębiorcach rozliczających podatek kartą podatkową i zwolnionych z obowiązku opłacania VAT.

Aby ubiegać się o „wiosenne” świadczenie postojowe należy złożyć wniosek RSP-D za pośrednictwem platformy PUE ZUS.

O świadczenie postojowe w wysokości 2080 zł można starać się łącznie trzy razy

Przedsiębiorcy powinni jednocześnie pamiętać, że o „wiosenne” świadczenie postojowe mogą ubiegać się łącznie trzykrotnie. Wystarczy, że złożą oświadczenie, że ich sytuacja materialna nie uległa poprawie – w tym celu muszą porównać swoje przychody z przychodami z poprzedniego miesiąca. Co istotne, przy ubieganiu się o drugie i trzecie świadczenie postojowe nie trzeba już wykazywać spadku przychodów o 15 proc.

Wniosek o kolejne świadczenie postojowe należy złożyć na formularzu RSP-DK, również za pośrednictwem platformy PUE ZUS.

Co istotne, o świadczenie postojowe na zasadach z pierwszej tarczy antykryzysowej można starać się nawet do 3 miesięcy po ustaniu stanu epidemii. Należy jednak pamiętać, że można o nie wnioskować tylko jeden raz (podobnie jak o drugie i trzecie).

Źródło: bezprawnik.pl

Autor: EDYTA WARA-WĄSOWSKA