Kasa fiskalna w postaci oprogramowania (czyli tzw. wirtualna kasa fiskalna) nie będzie musiała drukować paragonów, jeśli została umieszczona w urządzeniach do automatycznej sprzedaży towarów i usług. Taka zmiana wynika z projektu rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej opublikowanego w czwartek 16 września 2021 r. na stronach Rządowego Centrum Legislacji.

Wirtualne kasy fiskalne – zmiana rozporządzenia

Na stronach Rządowego Centrum Legislacji opublikowany został „projekt rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej, zmieniającego rozporządzenie w sprawie kas rejestrujących mających postać oprogramowania”.

Automaty do sprzedaży z kasą wirtualną bez konieczności wydawania papierowych paragonów

„Projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie kas rejestrujących mających postać oprogramowania związany jest z opracowaniem optymalnych rozwiązań dla urządzeń do automatycznej sprzedaży towarów lub usług, w szczególności dla sprzedaży usług przy zastosowaniu automatycznych lub samoobsługowych myjni samochodowych, i wprowadzeniem rozwiązań technicznych w konstrukcji kas rejestrujących, aby takie kasy mogły nie zawierać drukarki kasy jako elementu konstrukcyjnego oraz rozwiązań w tym zakresie dotyczących obowiązków podatników” – wskazano w uzasadnieniu do omawianego projektu rozporządzenia.

W związku z tym w projekcie przewiduje się, że komponent komunikacyjny kasy umieszczonej w urządzeniu do automatycznej sprzedaży towarów lub usług, może nie umożliwiać komunikacji kasy z drukarką.

W przypadku gdy komponent komunikacyjny tej kasy nie umożliwia komunikacji kasy z drukarką:

1) kasa nie drukuje danych zapisanych w komputerowych systemach ogólnodostępnych,

2) program pracy kasy nie steruje wydrukiem dokumentów wystawianych przy użyciu kasy,

3) kasa nie wystawia paragonu fiskalnego i paragonu fiskalnego anulowanego, w postaci papierowej, pod warunkiem wyświetlania na wyświetlaczu dla nabywcy przez nie mniej niż 30 sekund lub do czasu rozpoczęcia kolejnej sprzedaży:

a) numeru unikatowego,

b) numeru identyfikacji podatkowej (NIP) podatnika,

c) daty sprzedaży,

d) numeru kolejnego paragonu,

e) łącznej wartości sprzedaży brutto,

f) łącznej wysokości podatku należnego,

g) typu formy płatności,

h) nazwy formy płatności;

4) kasa nie wystawia raportów fiskalnych dobowych, raportów fiskalnych okresowych, raportu fiskalnego rozliczeniowego, łącznych raportów fiskalnych okresowych, łącznego raportu fiskalnego rozliczeniowego, raportów fiskalnych zdarzeń, raportu fiskalnego fiskalizacji oraz dokumentów niefiskalnych, w postaci papierowej, pod warunkiem ich przesłania do komputerowych systemów ogólnodostępnych w celu ich zapisu lub wydruku,

5) kasa nie współpracuje z terminalem płatniczym w zakresie polecenia dotyczącego wydruku potwierdzenia transakcji płatniczej oraz raportów związanych z działaniem terminala płatniczego, o którym mowa w § 48 ust. 1 pkt 2,

6) kasa nie udostępnia terminalowi płatniczemu drukarki,

7) kasa nie zapewnia wydruku kodu graficznego QR text zgodnego z normą ISO/IEC 18004:2015, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 32,

8) kasa nie wykuje polecenia dotyczącego włączenia lub wyłączenia drukowania kodu QR text, o którym mowa w § 36 ust. 1 pkt 5,

9) kasa nie zapewnia wydruku kodu weryfikującego, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 33.

Tym samym, jak wynika z projektu, w przypadku prowadzenia ewidencji przy użyciu kas umieszczanych w urządzeniach do automatycznej sprzedaży towarów i usług, które w systemie bezobsługowym przyjmują należność i wydają towar lub świadczą usługę, podatnik nie jest zobowiązany do wystawiania paragonu fiskalnego w postaci papierowej. W takim przypadku także podatnik nie będzie musiał wystawiać „raportów fiskalnych okresowych, raportu fiskalnego rozliczeniowego, łącznych raportów fiskalnych okresowych, łącznego raportu fiskalnego rozliczeniowego i raportów fiskalnych zdarzeń w postaci papierowej”, o ile zostaną one przesłane do komputerowych systemów ogólnodostępnych i możliwe będzie dokonanie ich zapisu lub wydruku w tych systemach.

Ujednolicenie formatu OR kodów

W projekcie rozporządzenia zaproponowano także ujednolicenie formatu zapisów danych tworzących QR kod, który drukowany jest przez kasy rejestrujące na żądanie Centralnego Repozytorium Kas (CRK).

„Zmiana w kasach rejestrujących może być wprowadzona poprzez aktualizację oprogramowania, a więc wprowadzenie regulacji nie będzie powodować automatycznego obowiązku wymiany kas. Ujednolicenie formatu zapisu danych umożliwi weryfikację paragonów fiskalnych wysyłanych do CRK np. w trakcie ogłoszonej loterii paragonowej. Możliwa będzie ich jednoznaczna weryfikacja. Obecnie format zapisu danych QR kod nie jest sformalizowany i każdy z producentów stosuje własne dowolne rozwiązania” – stwierdzono w uzasadnieniu.

Wejście w życie zmian

Rozporządzenie ma wejść w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. Najprawdopodobniej stanie się to jeszcze w bieżącym roku.

Źródło: infor.pl

(PAP)

Marek Siudaj

ms/ mk/