Większość przedsiębiorców prawdopodobnie zdaje sobie sprawę z faktu, że od 1 stycznia 2021 r. będą mieć nowy obowiązek dotyczący umów o dzieło. Jak jednak zgłosić umowę o dzieło do ZUS? Przygotowano już projekt specjalnego druku – na szczęście składającego się jedynie z czterech krótkich sekcji.

Jak zgłosić umowę o dzieło do ZUS? Jest projekt nowego druku

Obecnie przedsiębiorca musi zgłaszać do ZUS osoby pracujące na podstawie umowy zlecenia czy umowy o pracę.  Tarcza antykryzysowa z marca umożliwiła jednak wprowadzenie nowego obowiązku dla przedsiębiorców – ZUS już od 1 stycznia 2021 r. będzie otrzymywać informacje na temat niemal każdej zawieranej umowy o dzieło. Przedsiębiorcy będą musieli zgłosić zawartą umowę w ciągu 7 dni od dnia jej zawarcia.

Czasu do 1 stycznia jest jednak coraz mniej, dlatego przedsiębiorcy już teraz zastanawiają się, jak zgłosić umowę o dzieło do ZUS. Projekt rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej przewiduje wprowadzenie specjalnego formularza RUD, za pomocą którego przedsiębiorcy będą dokonywać zgłoszenia. Na szczęście nie będzie on zbyt skomplikowany i ma składać się jedynie z kilku sekcji.

W pierwszej z nich konieczne będzie podanie danych zamawiającego – czyli strony, która zleca wykonanie dzieła. Trzeba będzie podać:

  • NIP,
  • REGON,
  • PESEL,
  • rodzaj, serię i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość (jeśli nie ma nadanego numeru PESEL),
  • datę urodzenia,
  • imię i nazwisko,
  • nazwę skróconą firmy,
  • ulicę, numer lokalu/domu,
  • numer telefonu i adres e-mail.

W kolejnej sekcji zgłaszający umowę musi podać dane wykonawcy umowy o dzieło. To właściwie ten sam zestaw danych co w przypadku zamawiającego (oczywiście z wyłączeniem NIP, REGON i nazwy skróconej). Dodatkowo jeśli adres do korespondencji jest inny niż adres zamieszkania, zgłaszający musi odpowiednio uzupełnić tę sekcję.

W trzeciej sekcji druku RUD zgłaszający będzie musiał podać informacje o zawartych umowach o dzieło – datę zawarcia umowy, jej rozpoczęcia, a także – zakończenia. Oprócz tego konieczne będzie krótkie opisanie co jest przedmiotem umowy. Wszystko wskazuje na to, że na jednym druku będzie można zgłosić jednocześnie dwie umowy o dzieło.

Sekcja czwarta to oświadczenie zgłaszającego – konieczne jest jedynie wpisanie daty i podpis. Zamawiający potwierdza przez to, że podane dane są zgodne ze stanem faktycznym.

Jak technicznie będzie można zgłosić umowę o dzieło? Prawdopodobnie będzie to możliwe zarówno za pośrednictwem PUE ZUS jak i „tradycyjnie”, poprzez złożenie druku w wersji papierowej. Należy pamiętać, że na razie dostępny jest tylko projekt druku – mimo to raczej nie należy spodziewać się w nim zmian.

Nowy obowiązek może okazać się uciążliwy dla wielu firm

Nie ma wątpliwości, że obowiązek zgłaszania umów o dzieło do ZUS może być kłopotliwy, jeśli firma zawiera każdego miesiąca kilkadziesiąt, a nawet kilkaset umów z różnymi podwykonawcami. Dla nich zgłaszanie każdej umowy będzie wymagać poświęcenia mnóstwa dodatkowego czasu.

Na razie umowy o dzieło pozostają nieoskładkowane – mimo obowiązku ich zgłaszania. Niewykluczone jednak, że w przyszłości się to zmieni.

Źródło: bezprawnik.pl