Przedsiębiorcy, którzy mają współmałżonka jako pracownika, mogą ubiegać się o pomoc z Traczy Finansowej PFR – poinformował wiceprezes Polskiego Funduszu Rozwoju Bartosz Marczuk.

“Ważny dla firm rodzinnych komunikat dot. Tarczy MSP Grupy PFR. Przedsiębiorcy, którzy mają tylko np. współmałżonka jako pracownika (tzw. osoba współpracująca) mogą ubiegać się o pomoc” – pisze wiceprezes PFR.

Marczuk powołuje się przy tym na komunikat PFR, w którym czytamy, że “na potrzeby ustalenia statusu mikroprzedsiębiorcy albo MŚP, przez pracownika rozumie się osobę zatrudnioną na podstawie umowy o pracę, przy czym za pracowników nie uważa się pracowników na urlopach macierzyńskich, ojcowskich, rodzicielskich, wychowawczych i zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego”.

Wskazano, że przedsiębiorca może zaliczyć w ogólnej liczbie pracowników, ustalanej na potrzeby określenia statusu mikroprzedsiębiorcy albo MŚP, tzw. osobę współpracującą, zgłoszoną do ubezpieczeń społecznych pod kodem 0511, pod warunkiem, że osoba ta jest jednocześnie pracownikiem.

Zaznaczono, że “w przypadku, gdy osoba współpracująca nie jest pracownikiem, przedsiębiorca nie uwzględnia tej osoby w ogólnej liczbie pracowników ustalanej na potrzeby określenia statusu mikroprzedsiębiorcy albo MŚP, niemniej jednak, w przypadku mikroprzedsiębiorcy, uwzględnia tę osobę na potrzeby wyliczenia kwoty subwencji finansowej”. 

Źródło: PAP