Pracownica zatrudniona na czas nieokreślony na pełny etat w 2021 r. urodziła dziecko i od tego czasu korzystała najpierw z urlopu macierzyńskiego, a obecnie z urlopu rodzicielskiego. Poinformowała pracodawcę telefonicznie, że po zakończeniu tego ostatniego urlopu chciałaby skorzystać z urlopu wypoczynkowego pozostałego z 2020 r. i 2021 r. Czy wniosek w tej sprawie pracownica musi złożyć z jakimś wyprzedzeniem? Co powinien on zawierać?

Wniosek o urlop wypoczynkowy po urlopie macierzyńskim, a także rodzicielskim nie musi być złożony z określonym wyprzedzeniem czasowym. Pracodawca zawsze ma obowiązek uwzględnić wniosek o urlop w takich okolicznościach.

Jak stanowi art. 163 § 3 K.p. (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 ze zm.), na wniosek pracownicy udziela się jej urlopu bezpośrednio po urlopie macierzyńskim. Dotyczy to także pracownika – ojca wychowującego dziecko lub pracownika – innego członka najbliższej rodziny, o którym mowa w art. 1751 pkt 3 K.p., który korzysta z urlopu macierzyńskiego. Regulacja ta ma także zastosowanie po wykorzystaniu przez pracownicę lub pracownika urlopu na warunkach macierzyńskiego, urlopu rodzicielskiego oraz ojcowskiego. Pracodawca jest związany wnioskiem pracownicy/pracownika o urlop wypoczynkowy w takiej sytuacji. Podobnie uznał Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 20 sierpnia 2001 r., sygn. akt I PKN 590/00. Stwierdził w nim, że: “Pracodawca nie jest związany wnioskiem pracownika zawierającym propozycję terminu udzielenia mu urlopu wypoczynkowego. Jest jednak związany takim wnioskiem pochodzącym od pracownicy, która urodziła lub ma urodzić dziecko i chciałaby skorzystać z urlopu wypoczynkowego bezpośrednio po urlopie macierzyńskim”.

Źródło: gofin.pl, Gazeta Podatkowa nr 13 (1888) z dnia 14.02.2022

Autor: Ewa Madejek